ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อำเภอจตุรพักตรพิมาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔-๒๖  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนิตยา พลเยี่ [...]
14 ม.ค. 2565

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศ [...]
27 ธ.ค. 2564

สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด

💠สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ [...]
22 ธ.ค. 2564

💠คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ร่วมโครงการพลังสตรีสู่การเป็นผู้นำและเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

💠คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ร่วมโครงการพลั [...]
20 ธ.ค. 2564

พช.จตุรพักตรพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลสำเร็จ ”โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไท ร้อยเอ็ด” ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด

💠 💠พช.จตุรพักตรพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลสำเร็จ ”โค [...]