ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พ.ย. 2565

พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

💠 พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: น้อมนำแนวพระราชดำร [...]
23 พ.ย. 2565

พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการทวนสอบของข้อมูลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠 พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการท [...]
23 พ.ย. 2565

พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการทวนสอบของข้อมูลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠 พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการท [...]
23 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

💠 💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน : ประชุมทีมเจ [...]
18 พ.ย. 2565

พช.จตุรพักตรพิมาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

💠 พช.จตุรพักตรพิมาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่อ [...]
18 พ.ย. 2565

พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการทวนสอบของข้อมูลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠 พช.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมตรวจติดตามการท [...]
18 พ.ย. 2565

อำเภอจตุรพักตรพิมาน : ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠อำเภอจตุรพักตรพิมาน : ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนขจั [...]