สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ

💠 วันที่  1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุนี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายนางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจ ปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

💠ภาพ/ข่าว : สพอ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
💠 @ พช.อำเภอจตุรพักตรพิมาน Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

(Visited 7 times, 1 visits today)