สพอ.จตรพักตรพิมาน ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

💠วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน  แจ้งและมอบหมายนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) แก่คณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมาย ณ ที่ทำการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองครอง หมู่ 8 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองครอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 –
💠ภาพ/ข่าว : สพอ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
💠💠💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll@Kmi

(Visited 10 times, 1 visits today)