พช.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาส มอบหมายนางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ณ ที่ทำการกำนันตำบลเมืองหงส์ หมู่ 15 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(Visited 6 times, 1 visits today)