พช.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด: ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน

💠วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาส มอบหมายนางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูบอน หมู่ 10 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 3 times, 1 visits today)