พช.จตุรพักตรพิมาน ร่วมประชุมสามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายนายประสิทธิ์ จตุเทน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านงูเหลือม ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน
(Visited 3 times, 1 visits today)