สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด

💠สพอ.จตุรพักตรพิมาน : ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด

💠วันอาทิตย์​ที่ ๒๖​ ธันวาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมร้อยเอ็ด โดยมีนายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน และนางพัทธนันท์ ปานมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายร้อยเอ็ด กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายบ้านสวนปอ หมู่ที่ ๖ ตำบลเเคนใหญ่ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)