พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมต้อนรับการตรวจติดตาม โดย ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง เรื่องการดำเนินโครงการ ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ณ บ้าน นางจันทรา บุญลาด ครัวเรือนต้นแบบ บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 32 times, 1 visits today)