ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นางนิตยา พลเยี่ยม

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

04/01/2566 16.50

พช.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2566

💠พช.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒ [...]

21/12/2565 16.17

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

💠 💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน : ประชุมทีมเจ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)