ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ

นางสาวธิติมา เกตุโต

พัฒนาการอำเภอชาติตระการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

25/06/2564 09.50

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙ .๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด