🌱🌱สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ศิลป์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌱🌱สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ศิลป์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น. นางมุกดา บุตรละคร พัฒนาการอำเภอเจริญศิลป์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

“เจริญศิลป์ เจริญศีล เจริญสิน”
📽️ประชาสัมพันธ์ โดย :
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
#จิตอาสา
#ขจัดความยากจน #ศจพ.อ.
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ รายงาน*

(Visited 4 times, 1 visits today)