@พช.ชานุมาน สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับกลุ่มองค์กรสตรีที่สนใจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพ@ชนิดาภา นวะพิฒ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการกู้ยืมเงิน ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียน 16 โครงการ และเงินทุนหมุนเวียน 2 โครงการ

[...]
อ่านเพิ่มเติม