เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน นำสินค้าชุมชน สินค้า otop ของอำเภอฯ มาจัดกระเช้าของขวัญ สำหรับมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 “ผู้รับดีใจ ผู้ให้มีความสุข” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและชุมชนเกิดรายได้

[...]
อ่านเพิ่มเติม