@พช.ชานุมาน ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานฯ นำทีมโดย นายคมกฤช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้ากลุ่มฝ่ายฯ นักวิชาการจังหวัด ติดตามและนิเทศงานอำเภอตามประเด็น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา พัฒนาการอำเภอชานุมาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลชานุมาน@ชนิดาภา นวะพิฒ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอชานุมาน ร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี ฝึกซ้อมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนในรูปแบบทีมประสานเสียง. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน@ชนิดาภา นวะพิฒ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับกลุ่มองค์กรสตรีที่สนใจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปเป็นทุนในการต่อยอดอาชีพ@ชนิดาภา นวะพิฒ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ชานุมาน นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา พัฒนาการอำเภอชานุมาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลชานุมาน

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการกู้ยืมเงิน ประกอบด้วย เงินทุนหมุนเวียน 16 โครงการ และเงินทุนหมุนเวียน 2 โครงการ

[...]
อ่านเพิ่มเติม