สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน

       ที่ว่าการอำเภอชานุมาน
     ถนนหนองผือ-มุกดาหาร 

ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน 

 จังหวัดอำนาจเจริญ  37210

เบอร์โทรศัพท์  ๐45-466498

 

(Visited 936 times, 1 visits today)