โครงสร้างบุคคลากร

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นางสิริวิมล จักรแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงสิงห์ ตำบลผักแว่น ตำบลดินดำ

นางสาวจินตนา ชื่นบุญชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจังหาร ตำบลม่วงลาด ตำบลแสนชาติ

นายวรัญญู หล้าก่ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปาฝา ตำบลยางใหญ่

(Visited 199 times, 1 visits today)