นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจังหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย changhan วันที่ 10 พ.ค. 2565

การขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิศ นันทพ [...]