สพอ.จะแนะ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอจะแนะ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แจงกระบวนการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนการและจัดทำโครงการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของ ผู้นำ อช. ในการบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 30 times, 1 visits today)