สพอ.จะนะ ร่วมประชุมเครือข่ายครัวเรือน “โคก หนอง นา” อำเภอจะนะ

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ นำโดย นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดประชุมครัวเรือน “โคก หนอง นา” จำนวน 19 แปลง ดำเนินการคัดเลือกเครือข่าย “โคก หนอง นา” ระดับอำเภอจะนะ เพื่อให้กิจกรรมการชับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่าย “โคก หนอง นา” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ครอบคลุมครัวเรือนต้นแบบครบทุกครัวเรือน มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมตุหรง ที่ว่าการอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

(Visited 14 times, 1 visits today)