สพอ.จะนะ ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มมัลเบอร์รี่ ตำบลตลิ่งชัน และกลุ่มมีดีนาทับ ตำบลนาทับ

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพอำเภอจะนะ กลุ่มละ 5,000 บาท จากหน่วยงาน นายสมบัติ อาภาพงศ์ศักดิ์ ผจ.ผ.ปท.7-2 ตัวแทนส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางสาวปาริชาติ ขวัญทองยิ้ม เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร ตัวแทน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัลเบอร์รี่ ตำบลตลิ่งชัน และกลุ่มมีดีนาทับ ตำบลนาทับ โดยมีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้รับมอบ

(Visited 46 times, 1 visits today)