สพอ.จะนะ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ นำโดยนายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ในการนี้ ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นตัวแทนอำเภอจะนะ รับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน เพื่อส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว

(Visited 31 times, 1 visits today)