อำเภอจะนะ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562

เข้าชม 67 ครั้ง

อำเภอจะนะ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562

วันนี้ ( 13 ก.พ. 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอจะนะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณารับรององค์การที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี ประจำปี 2562

โดยมี นายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอจะนะ นำเสนอผลการดำเนินงาน และการลงพื้นที่ติดตามกลุ่ม/องค์กรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

(Visited 67 times, 1 visits today)