นายสุวัฒน์ มีอุปการ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจะนะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา