📣 @พช.ชำนิ…จังหวัดบุรีรัมย์ @ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านตาเหล็ง

📣 @พช.ชำนิ…จังหวัดบุรีรัมย์ @ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านตาเหล็ง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วย นางสาวกรกนก ดีด้วยชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านตาเหล็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ
บ้านตาเหล็ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เริ่มต้นจากการทำพริกแกงและน้ำพริกปลาดุกฟู และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพัฒนาทำอย่างอื่นที่หลากหลายนอกเหนือจากพริกแกง เช่น พริกป่น ข้าวคั่ว พริกแคปหมู โดยจะรวมกลุ่มทำกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ สดใหม่สัปดาห์ต่อสัปดาห์ จำหน่ายให้คนในชุมชน และร้านค้าในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ได้รับการประสานจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการร่วมลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านตาเหล็ง ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ
🎉เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาเค้า ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์

#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 5 times, 1 visits today)