ร่วมปลูกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ “มะพร้าวน้ำหอม”บริเวณเกษตรแปลงใหญ่ เรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม

📣 @พช.ชำนิ…จังหวัดบุรีรัมย์ @
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอชำนิ
นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ ร่วมปลูกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ “มะพร้าวน้ำหอม”บริเวณเกษตรแปลงใหญ่ เรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม
เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม สังกัดเรือนจำอำเภอนางรอง เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพด้านการปลุกพืชเศรษฐกิจ “มะพร้าวน้ำหอม” เป้นพืชพื้นถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตชาวบ้านอำเภอชำนิ และอำเภอนางรอง มาอย่างยาวนา ทั้งเป็นพืชเสรษฐกิจสำคัญสร้างอาชีพและรายได้ให้ผุ้ต้องขังหลังพ้นโทษ และยังทำให้ผุ้ต้องขัง ไม่ว่างงาน ไม่คิดฟุ้งซ่าน ไม่เครียด ง่ายต่อการควบคุม มีรายได้จากเงินรางวัลปันผล สามารถพึ่งตนเองได้ขณะถุกควบคุมอยู่ในเรือนจำลดภาระทางครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตัวเองและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการนำไปประกอบอาชีพสุจริต ภายหลังพ้นโทษ
🖌ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ
🎉เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาเค้า ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์

(Visited 15 times, 1 visits today)