@พช.ชำนิ….จังหวัดบุรีรัมย์@ – ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 )

@พช.ชำนิ….จังหวัดบุรีรัมย์@ – ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 )
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ) เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างต่อยอดและขยายผลแก่ประชาชนต่อไป
นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วย น.ส.กรกนก ดีด้วยชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประสานงานตำบลหนองปล่อง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ) ให้แก่นางเสมา จำเนียรกูล ครัวเรือนโคก หนอง นา บ้านหนองตาเสา หมู่ 6 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทานไว้แจกจ่ายกับประชาชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
…………………….
📸ข่าวประชาสัมพันธ์…. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ
🎉เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาเค้า ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก พช.
#จังหวัดบุรีรัมย์
#พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)