ต้อนรับนายโชคไชย สว่างรัตน์ นายอำเภอชำนิ

📣 @พช.ชำนิ…จังหวัดบุรีรัมย์ @
สำนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอชำนิ
นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ์ พัฒนาการอำเภอชำนิ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ สตรี ผู้นำ อช. เครือข่าย otop กลุ่มอาชีพ เครือข่ายโคก หนอง นา และผู้นำเครือข่าย กลุ่มองค์กร ยินดีต้อนรับนายโชคไชย สว่างรัตน์ นายอำเภอชำนิ
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ
🎉เมืองสามลำห้วย มากด้วยปลาเค้า ข้าวขาวมะลิ หลวงพ่อชำนิจศักดิ์สิทธิ์

(Visited 27 times, 1 visits today)