ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจงศิลป์ บุตราช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจักราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”