นายธนิศร์ เลขานุกิจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์