ศพช.อุดรธานี เยี่ยมยาม…ถามข่าว…ครูพาทำ โคก หนอง นา กิจกรรม “ตุ้มโฮมเอาแฮง”

ศพช.อุดรธานี เยี่ยมยาม…ถามข่าว…ครูพาทำ โคก หนอง นา กิจกรรม “ตุ้มโฮมเอาแฮง”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมทีมงาน ศพช.อุดรธานี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน โดย นายสถาภรณ์ อันทะระ พัฒนาการอำเภอไชยวาน มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ แสงสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมติดตาม…เยี่ยมเยียน…ให้กำลังใจและชื่นชมผลผลิตการทำโคก หนอง นา สวนเกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลา ฯลฯ ของ “ครูกนกวรรณ จันทา …ครูพาทำ “ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำโขง ตลอดจนร่วมหารือวางแผนกิจกรรม “ตุ้มโฮมเอาแฮง” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ของครูกนกวรรณ จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา /ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ แปลงบ้านสวนแม่อนงค์ (เฮียเหลียง-พี่กนกวรรณ) อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)