การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชงโค ที่ว่าการอำเภอไชยวาน นายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอไชยวาน ได้เข้าร่วมประชุม พร้อม นายสถาภรณ์ อันทะระ พัฒนาการอำเภอไชยวาน ร่วมประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 8 times, 1 visits today)