นายสถาภรณ์ อันทะระ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยวาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี