นายสมัย เชิงหอม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชยวาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี