สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563”