อำเภอไชยปราการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง