ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ชั้น2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่, 50320 

(Visited 1,480 times, 1 visits today)