พช.ไชยปราการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2566

เข้าชม 12 ครั้ง

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ​ อำเภอไชยปราการ​ เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2566

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนไชยปราการ นำโดยนายภาคภูมิ ตั๋นพิงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ ในฐานะคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2566

🏡 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

#อาสาพัฒนา #อสพ.74

#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd #สพอ.ไชยปราการ//รายงาน

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)