กิจกรรมสระเกล้าดำหัวของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เข้าชม 4 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการนำโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการพร้อมด้วยพัฒนากร,อสพ.,นพร. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการเข้าสระเกล้าดำหัวนายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอรักษาาชการแทนนายอำเภอไชยปราการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง(สงกรานต์) ปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ

คณะกรรมการพัฒนาบาบาทสตรีอำเภอไชยปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการได้ร่วมสระเกล้าดำหัวนางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการนำโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการพร้อมด้วยพัฒนากร,อสพ.,นพร. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการเข้าสระเกล้าดำหัวนางวิไลพร ลีลาคุณากร ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ

(Visited 4 times, 1 visits today)