สพอ.ไชยปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ไตรมาส 2/2564 ครั้งที่ 3

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ นำโดย นางสินิทธิ์ ณ น่าน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไชยปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ไตรมาส 2/2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ เพื่อสรุปผลการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไตรมาส 2/2564 ครั้งที่ 2 การแนะนำคณะอนุกรรมการ ฯ, แผนการดำเนินงานและ เป้าหมายปี 2564, การพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและองค์กรสตรี สภาพหนี้คงค้าง แผนการติดตาม และการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์การกู้เงินอุดหนุน รวมถึงพิจารณาการขอกู้เงินสองโครงการโดยมี นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คนประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกอทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไชยปราการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19

Chang for good
สารสนเทศ สพอ.ไชยปราการ
(Visited 10 times, 1 visits today)