ข่าวประชาสัมพันธ์

🌴สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564

🌴สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานก [...]