ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี
ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี  เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เบอร์โทรศัพท์  0-7736-7412
FAX  0-7736-7412
อีเมล์  cddchaiburi@outlook.co.th

(Visited 277 times, 1 visits today)