รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

วันที่ 26พฤษภาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี นำโดยนางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร พัฒนาการอำเภอชัยบุรี ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป รวมใจกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษกภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

#change for good#

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)