นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชัยบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย chaiburi วันที่ 28 ต.ค. 2565

เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา “ ประจำปีงบประมาณ 2566

“พช.ชัยบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้า [...]