การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

           วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา มา [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาวัด ตามโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

            วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

               วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.ชัยบาดาล

                 อำเภอชัยบาดาล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม