การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

           วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา มา [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาวัด ตามโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

            วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.ชัยบาดาล

                 อำเภอชัยบาดาล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล ประกวด KM Challenge “สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้” ระดับเขตตรวจราชการ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนากา [...]
อ่านเพิ่มเติม