สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, 15130 เบอร์โทรศัพท์ 036 462 034
FAX 036 462 034
อีเมล์ CDD_CHAIBADAN55@hotmail.com

(Visited 1,702 times, 1 visits today)