พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

นางสาวสรินยา มาตรดำ

พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

นายสุปรีดา สุทธสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะรัง ตำบลท่ามะนาว ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองยายโต๊ะ

นายรณชัย มั่งใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลซับตะเคียน ตำบลนาโสม ตำบลบัวชุม ตำบลศิลาทิพย์

นางสาวสุจิรา เนื่องชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลชัยนารายณ์ ตำบลท่าดินดำ ตำบลนิคมลำนารายณ์

นายพิพัฒน์ เตียวตระกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลลำนารายณ์ ตำบลม่วงค่อม ตำบลห้วยหิน

นายพนมพร น้อยมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเขาแหลม ตำบลชัยบาดาล ตำบลมะกอกหวาน

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบล

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบล

นางสาวกรรณิการ์ บัวชุมสุข

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(Visited 1,942 times, 1 visits today)