วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอชะอำ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ ชั้น 3

นที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น.นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 น.นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอชะอำ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชะอำ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมการทอดผ้าป่าของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชะอำ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 โดย นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ ชั้น 3

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ จัดการประชุมผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 3 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 โดยนางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอำเภอชะอำ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ด้วย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอชะอำ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ ชั้น 3

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น นายสรายุทธ. แก้วกุลปรีชา. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (ผู้แทนเกษตรจังหวัด. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด) ดำเนินการตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น 3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ. ห้องประชุมอำเภอชะอำ. และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านเขาใหญ่ ณ บ้านหนองยาว. ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางศวรรยาพร.จันทร์สุขศรี. พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน สพอ. ชะอำ ให้การต้อนรับ