วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอชะอำ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ ชั้น 3

เข้าชม 63 ครั้ง

(Visited 63 times, 1 visits today)