ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

วันที่ 10  ตุลาคม 2560 นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอบุณฑริก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ โดยมีนายอุทัย  อ่ำศรี  รักษาราชการพัฒนาการอำเภอบุณฑริก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก

(Visited 59 times, 1 visits today)